ʟɪᴛᴛʟᴇ ɴᴀɴᴀʏ Episode 93 Finale

Send movies to your friends.
Rating:

Infomation

Story line

Kapitbahay ng pamilya Batongbuhay ang pamilya San Pedro. Ang mga Batongbuhay ay sina Lola Annie, Lolo Berto, Peter Parker, Bruce Wayne at Tinay.  Mayroong isang anak si Edgar at asawa niyang si Vivian, si Archie. Kasing-edad rin ni Tinay si Archie na kabarkada nina Peter Parker at Bruce Wayne. Dahil magkababata, magiging close sina Archie at Tinay. Magiging tagapagtanggol pa ni Tinay si Archie sa mga nang-aapi sa kanya dahil sa kundisyon niya.  Hanggang sa pagdadalaga'y best friend pa rin ang turing ni Tinay kay Archie. Parang kuya na rin niya ito dahil isip bata si Tinay.  Ngunit mayroong mangyayari kina Archie at Tinay. Gusto ni Lola Annie na ipakulong si Archie sa ginawa niya kay Tinay pero makukumbinsi sila ni Berto na ang pinakamabuting solusyon ay ang ikasal ang dalawa. Pagkatapos ng kasal, itatakas siya ni Vivian pupunta sa ibang bansa. Dahil wala nang habol kay Archie, hindi na itutuloy nina Berto at Annie ang pagsampa ng kaso laban dito. Magde-decide ang buong pamilya na 'di nila pababayaan si Tinay. Gagabayaan nila ito sa pagbubuntis hanggang sa pagpapalaki niya ng kanyang anak. Babae ang magiging anak ni Tinay, Chichie ang ipapangalan niya rito Kabaligtaran ni Tinay, bata pa lang ay kinakitaan na ng talino si Chichie. Mature siyang mag-isip sa kanyang edad. Sina Lola Annie, Lolo Berto, Peter Parker at Bruce Wayne, lahat sila'y tuturuan si Tinay kung paano maging mommy kay Chichie. 

Popular Movies
Date
Week
Month